RZ Hijrah Agency

RZ HiJRAH AGENCY

Agensi Takaful yang khusus kepada Pelan Hibah, Perubatan, Simpanan & Wakaf.

Membina agensi takaful pilihan utama bertaraf antarabangsa.

Misi Agensi

  • Menyediakan jaminan kewangan kepada pelanggan.
  • Menyediakan kebebasan kewangan kepada perunding.

Nilai Teras Agensi

Hijrah mengikut peredaran masa

Kematangan ilmu dan kemahiran

Jujur dalam setiap tindakan

Bentuk diri sebagai Role Model

Membina agensi yang bersepadu

Hati yang ikhlas kerana Allah

Semangat HiJRAH