TAKAFUL TAKAFUL
HIBAH
RZ HiJRAH AGENCY Faedah dan kebaikan - Menyediakan pendapatan gantian
- Menjamin masa depan anak-anak
- Merancang harta pusaka
- Menjamin pinjaman aset
MAKLUMAT LANJUT
- info -
TAKAFUL TAKAFUL
PERUBATAN
RZ HiJRAH AGENCY Faedah dan kebaikan - Mendapatkan rawatan pakar
- Mendapatkan rawatan segera
- Melindungi simpanan
maklumat lanjut
- info -
TAKAFUL TAKAFUL
SIMPANAN
RZ HiJRAH AGENCY Faedah dan kebaikan - Dana pendidikan
- Dana persaraan
- Pembelian aset
- Modal perniagaan di masa depan
maklumat lanjut
- info -
TAKAFUL TAKAFUL
WAKAF
RZ HiJRAH AGENCY Faedah dan kebaikan - Sedekah Jariah secara terancang
- Membantu biaya Institusi Agama
- Membantu menyebarkan Islam
- Amal Jariah untuk akhirat
MAKLUMAT LANJUT
- info -
TAKAFUL TAKAFUL
PERNIAGAAN
RZ HiJRAH AGENCY Faedah dan kebaikan - Perlindungan pekerja
- Perlindungan syarikat
- Perlindungan rakan kongsi
- Pengurangan cukai syarikat
- info - maklumat lanjut
TAKAFUL TAKAFUL
AM
RZ HiJRAH AGENCY Terbahagi kepada - Takaful Kediaman
- Takaful Perjalanan
- Takaful Kebakaran
- Takaful Kereta Motor
- info - maklumat lanjut
KERJAYA KERJAYA
TAKAFUL
RZ HiJRAH AGENCY PROGRAM USAHAWAN II - Pendidikan: Minima Diploma
- Kerjaya: Sepenuh Masa
- Elaun: RM 8, 000 - RM 10, 000
- Komisyen Jualan
- Bonus Jualan
- Overiding Pengurus
- Manfaat Persaraan
- Percutian Percuma
- info - maklumat lanjut
SCAN DI SINI phone_in_talk UNTUK DIHUBUNGI +60 4422 6814